Tiquet # 598

Elena allexport - 972594083 no és la bateria, no és carregador. fer algo. ---------------------- Parlat Elena -- parla amb en Pere. el telefon funciona pero li costa carregar. ----------------- Fet Canviat telefon